Simply Smart Com
Integration & Professional Services


טל': 0722401333             info@ssc.co.il

מערכות בקרת כניסה לבתים משותפים - 5 גידיםמערכת אינטרקום COM-116

בקרת כניסה לביניינים - קום-116

פנל מתכתי מהודר עם צג דיגיטלי וקודן המיועד לבתים משותפים, הפנל אוניברסלי ומחליף את מערכת האינטרקום הישנה, ומתמשק עם כל שפורפרות האינטרקום ללא כל שינוי בחיווט המערכת בגוון כסוף או ברונזה

מודל

תיאור המוצר

תמונה

Com-116

פנל אינטרקום דיגיטלי המתחבר באמצעות 5 גידים ומתמשק עם החיווט הקיים.

היחידה הבסיסית מגיעה עם חיבור ל-16 דירות.

למספר רב של דירות ניתן לרכוש את יחידות ההרחבה

BO-8, BO-16

Com-116-L

דגם עם מקלדת מוארת

Com-116-C

דגם עם מצלמה צבעונית

Com-116-CL

דגם עם מקלדת מוארת ומצמלמה צבעונית
יחידות הרחבה BO-8/BO-16

 

בקרת כניסה לביניניים - יחידת הרחבה Bo

מודל

תיאור המוצר

תמונה

BO-8

יחידת הרחבה לאינטרקום דיגיטלי של 8 דירות

 

BO-16

יחידת הרחבה לאינטרקום דיגיטלי של 16  דירות